GA-230Q

HOUSING: ALUMINIUM,
POWDER-COATED, 0゚-90゚ TILT, AND 0゚-355゚ ROATION
INPUT: AC 220-240V
LED: 2W x 30 (500mA)

BEAM ANGLE: 12゚,20゚, 30゚, 60゚

Back

 

Enlarged Photo